Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn: Xây dựng phương án đối phó chung nếu nguồn nước bị ô nhiễm

H.PHÚC - Q.TUẤN |

Chiều 5.3, tại TP.Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng họp đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2019 và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Điều phối về quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam - Huỳnh Khánh Toàn và Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì.

Năm 2019, hai địa phương đã thống nhất cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, đối thoại định kỳ của ban điều phối. Trong đó, trao đổi kỹ thuật về các giải pháp chống xâm nhập mặn ở Vĩnh Điện, Hội An và Cầu Đỏ; nâng cao năng lực thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ; đồng kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia của các hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, A Vương, Đắc Mi 4 để đảm bảo nhu cầu dùng nước ở hạ du mùa cạn.  Tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng thống nhất nhu cầu sử dụng nước từ các hồ chứa trên lưu vực sông cho thời gian còn lại mùa khô năm 2020; tăng cường phối hợp thực hiện quản lý môi trường trên lưu vực sông; đầu tư đảm bảo tiến độ dự án 2 trạm quan trắc tự động môi trường nước. Đồng thời thống nhất, xây dựng phương án đối phó chung nếu nguồn nước bị ô nhiễm.

TAGS