Bảo hiểm xã hội tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành công văn gửi các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh thành về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngành BHXH thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong phục vụ người dân, đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Ngành BHXH thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án, bố trí linh hoạt cán bộ làm việc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Giải quyết kịp thời, linh hoạt việc thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); cấp, gia hạn thẻ BHYT; chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường cảnh giác hơn nữa với nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của đơn vị, doanh nghiệp, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong phạm vi cơ quan, đơn vị; nhất là đối với các bộ phận, cán bộ, nhân viên và người lao động thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân. Kịp thời xử lý nghiêm hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch.

Trường hợp phát sinh ca lây nhiễm dịch bệnh hoặc nguy cơ lây nhiễm (F1, F2, F3...) trong phạm vi quản lý thì tập trung triển khai, áp dụng ngay các biện pháp cách ly, khoanh vùng, ứng phó với dịch bệnh.

TAGS