Bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2771 triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

Tháng hành động vì trẻ em được triển khai từ ngày 1 - 30.6. Lễ phát động cấp tỉnh sẽ diễn ra tại huyện Thăng Bình. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Các địa phương tập trung phổ biến, tuyên truyền về chủ đề và hoạt động Tháng hành động vì trẻ em; tư vấn, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, cán bộ làm công tác trẻ em và trẻ em về kiến thức, kỹ năng sống, phòng chống thiên tai, đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh...

Tổ chức hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. Tặng quà, học bổng... cho trẻ em, quan tâm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi, trẻ em bị bạo lực hoặc bị xâm hại, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng tại trường học cho trẻ em nghèo, trẻ em miền núi.

Phát triển, tổ chức các mô hình, hoạt động, đặc biệt là diễn đàn trẻ em các cấp năm 2021 để trẻ bày tỏ ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng. Lấy ý kiến tham gia của trẻ trong quá trình xây dựng các chính sách, văn bản liên quan đến trẻ em, phát huy quyền tham gia và giúp trẻ em tự tin, thực hiện tốt bổn phận của mình...

TAGS