BHXH Quảng Nam được giao phát triển BHXH tự nguyện hơn 27,5 nghìn người

DIỄM LỆ |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện năm 2021 cho các tỉnh, thành phố.

Người dân được tuyên truyền tham gia chế độ BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu. Ảnh: D.L
Tuyên truyền người dân tham gia chế độ BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu. Ảnh: D.L

Theo đó, tỉnh Quảng Nam được BHXH Việt Nam giao phát triển mới 27.555 người tham gia chế độ BHXH tự nguyện trong năm 2021.

Theo kết quả của BHXH tỉnh, tính đến ngày 31.12.2020, BHXH tỉnh đã phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được 17.618 người (đạt 103,45% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao), tăng 10.986 người so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2008 là năm bắt đầu triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, chỉ có 85 người tham gia; đến cuối năm 2019 có 6.774 người; năm 2020 đã có 7.362 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng hơn 10 năm thực hiện trước đó. Riêng phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2020 phát triển 6.139 người tham gia.

Trước chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, như phát huy vai trò của đại lý thu cấp xã, phường, bưu điện; tăng cường tuyên truyền, vận động người tham gia chính sách; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội nhằm tăng sự tín nhiệm của nhân dân...

TAGS