Bồi dưỡng cho chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở thôn/tổ dân phố

HÀN GIANG |

Người đảm nhiệm chức danh chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở thôn/tổ dân phố (gọi chung là thôn) được hưởng mức bồi dưỡng 300 nghìn đồng/tháng. 

Đề xuất về mức bồi dưỡng đối với chức danh này của Thường trực HĐND tỉnh được hầu hết đại biểu HĐND tỉnh tán thành khi biểu quyết thông qua nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn; mức bồi dưỡng đối với người tham gia công việc ở thôn trên địa bàn tỉnh tại Kỳ họp thứ 15 vừa được tổ chức.

Trước đó, tại tờ trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ mới đề cập về mức chi bồi dưỡng đối với các chức danh chi hội trưởng Hội Nông dân, chi hội trưởng Hội Phụ nữ, bí thư chi đoàn thôn, chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh hằng tháng là 300 nghìn đồng. Không đề xuất mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với chức danh chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở thôn. Nhiều ý kiến đại biểu HĐND tỉnh cho rằng, người tham gia chức danh chi hội trưởng Hội Người cao tuổi trên thực tế tham gia khá nhiều công việc ở thôn, số lượng hội viên ổn định và ngày càng tăng, có uy tín vận động quần chúng trong cộng đồng dân cư. Thực hiện bồi dưỡng hằng tháng nhằm chia sẻ, động viên, ghi nhận các đóng góp của họ đối với phong trào chung ở cơ sở. Thực tế lâu nay, để động viên nhau cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở cơ sở nên chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã đã trích sẻ chia lại mức hỗ trợ mình được hưởng hằng tháng cho các chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở thôn. Tuy mức bồi dưỡng hằng tháng được quy định của nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua không nhiều, ngang bằng với các chức danh chi hội trưởng khác ở thôn nhưng đã góp phần ghi nhận sự đóng góp cũng như động viên, khích lệ người tham gia chức danh chi hội trưởng Hội Người cao tuổi ở thôn, trong khi chờ các quy định cụ thể từ Trung ương trong thời gian tới.

TAGS