Cần khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

C.NỮ - M.LINH |

(QNO) - Ngày 19.9, UBND tỉnh ban hành công văn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, thôi việc để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

Trước đó, ngày 14.9, Bộ Nội vụ ban hành công văn (số 4536) gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị triển khai thực hiện một số giải pháp để khắc phục tình trạng nhiều CBCCVC xin nghỉ việc, thôi việc.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ CBCCVC, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ CBCCVC cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ CBCCVC.

Các bộ, ngành, địa phương cần có các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với CBCCVC có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích CBCCVC làm việc.

Cùng với đó, đổi mới công tác bố trí, sử dụng CBCCVC để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ; quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, có cơ chế, chính sách thỏa đáng, làm cơ sở định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBCCVC.

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế chủ động nắm bắt định hình, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp, tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm xây dựng đội ngũ CBCCVC của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong trình hình mới.

Theo Bộ Nội vụ, trong bối cảnh kinh tế - xã hội khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, đời sống, điều kiện làm việc của đội ngũ CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng.

Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thời gian qua, còn nhiều CBCCVC xin nghỉ việc, thôi việc vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

TAGS

Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức

Theo TTXVN |

(QNO) - Thông báo mới nhất của Bộ Chính trị nêu rõ: Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức.

Quy định mới của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Theo chinhphu.vn |

(QNO) - Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ hội nhập, hợp tác quốc tế: Yêu cầu trước mắt và lâu dài

HÀN GIANG |

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam vừa tổ chức hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”, gợi mở những yêu cầu mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quá trình hội nhập, hợp tác quốc tế hiện nay.