Chi trả lương hưu tháng 5 và 6.2021 vào cùng một kỳ

D.LỆ |

(QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quảng Nam vừa có thông báo chi trả chế độ lương hưu tháng 5 và 6.2021.

Việc chi trả lương hưu tháng 5 & 6.2021 sẽ được thực hiện vào cùng một kỳ chi trả. Ảnh: D.L
Lương hưu tháng 5 và 6.2021 được chi trả vào cùng một kỳ. Ảnh: D.L

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên BHXH Quảng Nam phối hợp Bưu điện Quảng Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH vào cùng một kỳ chi trả. Thời gian chi trả được thực hiện từ ngày 4 - 20.5.

Hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện chi trả đảm bảo thời gian quy định, kịp thời, chính xác và an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các điểm chi trả.

Nhân viên chi trả sẽ được tăng cường, bố trí thêm bàn chi trả đảm bảo giãn khoảng cách, tránh tập trung đông người, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế trong suốt thời gian chi trả.

TAGS