Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10.2021 vào cùng một kỳ

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 5650 thống nhất chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 9 và tháng 10.2021 vào cùng một kỳ chi trả tháng 9.2021, hoàn thành chi trả trước ngày 20.9.

UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh thống nhất với Bưu điện tỉnh phương án thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người được hưởng đảm bảo an toàn, đúng quy định, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

UBND các địa phương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn, đài truyền thanh cơ sở thông tin, tuyên truyền về phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10.2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Đồng thời phối hợp với ngành bưu điện thực hiện chi trả chế độ chính sách đảm bảo an toàn tuyệt đối.

TAGS