Chi trả lương hưu, trợ cấp tận nhà

DIỄM LỆ |

(QNO) - Ngày 1.4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1785 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội hàng tháng trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hình thức chi trả tận nhà sẽ thay thế việc chi trả tại Bưu điện trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: D.L
Hình thức chi trả tận nhà sẽ thay thế việc chi trả tại bưu điện trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: D.L

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội cả 2 tháng 4 & 5.2020 theo hình thức chi trả tận nhà, thời điểm chi trả từ ngày 16.4 đến 20.5.

UBND tỉnh giao Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả cụ thể, làm việc với Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh thống nhất triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Trong quá trình chi trả tận nhà, Bưu điện tỉnh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, gồm: nhân viên chi trả đảm bảo không liên quan các yếu tố dịch tễ, đeo khẩu trang trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau mỗi lần chi trả, thực hiện các biện pháp khác theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho nhân viên bưu điện đến tận nhà chi trả cho đối tượng, phổ biến rộng rãi nội dung chi trả tận nhà cho nhân dân biết để tránh việc tập trung đông người tại một điểm chi trả.

TAGS