Chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 27.3

NAM PHƯƠNG |

Sở Công Thương vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. 

Theo đó, ngoài các hoạt động tuyên truyền (không tổ chức sự kiện tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19), Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham hưởng ứng chiến dịch từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 27.3 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết.

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

TAGS