Chuyển giao ứng dụng đề tài nghiên cứu giải pháp cảnh báo sớm và phòng chống sạt lở đất ở miền núi

BẢO LÂM |

Trên cơ sở đề nghị của Sở KH-CN, UBND tỉnh thống nhất bàn giao tạm thời các kết quả nghiên cứu của đề tài “Một số giải pháp dự báo, cảnh báo sớm và phòng chống sạt lở đất phục vụ bố trí dân cư ở 3 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn” cho Sở NN&PTNT làm tài liệu tham khảo để phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2021.

Sản phẩm của đề tài tại 3 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn bao gồm: đánh giá hiện trạng và nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố chủ yếu gây sạt lở đất; phân vùng nguy cơ sạt lở đất khu vực miền núi. Cùng với đó là tập bản vẽ một số thông tin các vị trí nguy cơ sạt lở đất; cơ sở đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở đất; đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở đất bằng biện pháp công trình và phi công trình; cơ sở đề xuất và nghiên cứu đề xuất hệ thống dự báo, cảnh báo và phương thức truyền tin; nghiên cứu xây dựng hệ thống thu nhận, lưu trữ và xử lý số liệu quan trắc, thông tin dự báo, cảnh báo sạt lở đất trên website và điện thoại thông minh; dự thảo đề án về dự báo, cảnh báo sớm và phòng chống sạt lở đất phục vụ bố trí dân cư ở Quảng Nam.

TAGS