Công tác giảm nghèo ở Đông Giang phải đảm bảo thực chất

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 8.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với huyện Đông Giang về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng các sở, ngành làm việc với Đông Giang sáng nay. Ảnh: D.L
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: D.L

Giai đoạn 2016 - 2020, Đông Giang có 2 địa phương là xã Ba và xã Tư hoàn thành xây dựng NTM. Bình quân các xã của huyện đạt 13,9 tiêu chí NTM, có 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động cho chương trình xây dựng NTM hơn 1.700 tỷ đồng.

Đối với công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, 5 năm qua có hơn 500 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững. Năm 2020 còn 1.465 hộ nghèo (tỷ lệ 20,22%). Năm 2021, số hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững là 144 hộ (thiếu 26 hộ so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao), 22 hộ cận nghèo đăng ký thoát cận nghèo bền vững.

Toàn huyện đào tạo nghề cho 420 người lao động. Chi trả hỗ trợ chi phí học tập và học phí cho 1.804 lượt học sinh con hộ thoát nghèo với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền điện cho 1.465 hộ nghèo với số tiền 486 triệu đồng. Chi trả trợ cấp hằng tháng cho hơn 859 người thuộc diện bảo trợ xã hội với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các chính sách lớn của Trung ương như Nghị quyết 30a, 135, các nghị quyết về hỗ trợ giảm nghèo của HĐND tỉnh đều được triển khai sâu rộng đến đại bộ phận đồng bào Cơ Tu trên địa bàn. Tổng nguồn vốn được bố trí trong cả giai đoạn 2016 - 2020 là 132.361 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, huyện Đông Giang kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, đề nghị tỉnh quan tâm, có cơ chế thu hút kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng lên miền núi để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy chế biến, vừa bao tiêu sản phẩm cho bà con, vừa giải quyết lao động tại chỗ.

Tỉnh cũng cần hỗ trợ nguồn kinh phí 15% đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình khác với vùng dân tộc thiểu số; xem xét nâng mức hỗ trợ phát triển sản xuất từ 20 triệu đồng lên 40 triệu đồng cho hộ nghèo. Đặc biệt, Đông Giang đề xuất UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến quốc lộ 14G, đường Hồ Chí Minh, đường ĐT609 để thuận tiện cho việc đi lại, thông thương hàng hóa của bà con nhân dân trong vùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của Đông Giang trong đầu tư cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, thu hút đầu tư, xây dựng NTM, có các mô hình, sản phẩm OCOP đạt chất lượng.

Ông Trần Anh Tuấn đề nghị huyện chú trọng giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM, trong đó quan trọng nhất là chất lượng đời sống người dân cần được nâng cao thực chất. Việc giảm nghèo phải đảm bảo thực chất để hạn chế nguy cơ tái nghèo khi người dân đối diện với những khó khăn bất ngờ như thiên tai, dịch bệnh.

Huyện cần xác định các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư về cơ bản, nguồn lực nhà nước là giá đỡ cho sự phát triển, người dân phải là chủ thể trong thực hiện. Tuyên truyền các chương trình đến với từng người dân để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu và cùng vào cuộc thực hiện với sự hỗ trợ từ nguồn lực nhà nước.

Đối với các kiến nghị của huyện, ông Trần Anh Tuấn ghi nhận và yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát cụ thể, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.

TAGS