Công ty Điện lực Quảng Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

T.L |

(QNO) - Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 25/3/2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện – thành thói quen” nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng.

 

Công ty Điện lực Quảng Nam đã chỉ đạo các điện lực các khu vực phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của Giờ Trái đất năm 2023, kết hợp với chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, quảng bá các ấn phẩm truyền thông về tiết kiệm năng lượng của EVN.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Quảng Nam cũng treo băng rôn về hưởng ứng Giờ Trái đất tại trụ sở nhà điều hành; các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở các đơn vị trực thuộc; vận động mỗi cán bộ, công nhân viên trong đơn vị ngoài việc tham gia hưởng ứng sự kiện còn là một tuyên truyền viên truyền thông về sự kiện tại gia đình và địa phương; đăng tải về mục tiêu, ý nghĩa, thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất; chia sẻ những bài viết tuyên truyền về tiết kiệm điện của ngành điện trên mạng xã hội cá nhân để lan tỏa ý nghĩa, mục tiêu của sự kiện.

Đây cũng là kế hoạch nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 do EVN và EVNCPC yêu cầu các đơn vị thành viên phối hợp với địa phương triển khai thực hiện.

TAGS