Đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hội đồng thi tuyển công chức Quảng Nam vừa có Thông báo số 2520/TB-HĐTTCC về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi tuyển công chức năm 2020, dự kiến khai mạc vào ngày 15.12 tới.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức được mời tham gia tổ chức kỳ thi và các thí sinh đủ điều kiện dự thi khi tập trung để nghe phổ biến nội quy, quy chế, hướng dẫn làm bài thi, dự khai mạc và tham gia thi các vòng thi phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào tham dự các nội dung nêu trên của kỳ thi.

Được biết, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 khai mạc và thi trắc nghiệm 2 môn trên máy vi tính (môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ) từ ngày 15.12 đến 17.12 và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ngày 23.12 tại Trường Đại học Quảng Nam. Thí sinh tập trung để nghe phổ biến nội quy, quy chế, hướng dẫn làm bài thi ngày 8.12 tại Trung tâm Hội thảo Trường Đại học Quảng Nam.

TAGS