Đẩy nhanh tiến độ rà soát hộ nghèo, cận nghèo

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 7319 yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Người dân huyện Nam Trà My dựa vào cây Quê bản địa để thoát nghèo bền vững. Ảnh: N.P
Người dân huyện Nam Trà My dựa vào cây quế bản địa để thoát nghèo bền vững. Ảnh: N.P

Để công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 hoàn thành đúng tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ năm 2022 đảm bảo đúng quy trình rà soát.

UBND các địa phương chỉ đạo ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo cấp huyện, cấp xã tập trung theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Địa phương mà kết quả rà soát có số hộ nghèo, cận nghèo tăng, phát sinh mới nhiều cũng như địa phương không có hoặc có số hộ thoát nghèo ít chưa đạt chỉ tiêu giảm nghèo được giao năm 2022 thì khẩn trương báo cáo giải trình và thực hiện kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát của địa phương đó theo đúng quy trình.

Tổng hợp, báo cáo nhanh (sơ bộ) kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, gửi Thường trực Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo tỉnh (Sở LĐ-TB&XH) trước ngày 15/11/2022 để báo cáo Bộ LĐ-TB&XH.

TAGS