Đề nghị giải phóng hành lang đường thoát lũ hồ chứa nước Phú Ninh

VĂN PHIN |

Chi cục Thủy lợi Phú Ninh vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường thuộc huyện Núi Thành và TP.Tam Kỳ thông báo cho các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng đường thoát lũ hồ Phú Ninh khẩn trương thu dọn các tài sản, ghe thuyền, lồng cá… nằm ven sông Tam Kỳ và sông Trường Giang nhằm tránh thiệt hại về tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân trên địa bàn khi hồ Phú Ninh xả lũ.

Theo dự báo mùa mưa lũ năm 2020 là rất phức tạp và khốc liệt; số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ và lớn hơn so với mức trung bình nhiều năm, tập trung trong khoảng đầu tháng 9 đến cuối tháng 1.2021. Theo đó, hồ chứa nước Phú Ninh có thể xả lũ theo quy trình vận hành điều tiết hồ được UBND tỉnh phê duyệt; lưu lượng xả lũ lớn nhất có thể đạt 2.879m3/s để bảo vệ an toàn hệ thống các đập đất khi có mưa lớn xảy ra liên tục. Việc xả lũ của hồ sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản, đi lại đánh bắt cá và khai thác nguồn lợi khác của nhân dân trên sông Tam Kỳ và sông Trường Giang.

TAGS