Đề nghị HĐND tỉnh xem xét mức hỗ trợ đối với người tự nguyện cai nghiện ma túy

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 17.12, ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh (khóa IX), UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh.

Người cai nghiện học nghề may giày da tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Ảnh: D.L
Người cai nghiện học nghề may giày da tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Ảnh: D.L
 

Theo tờ trình của UBND tỉnh, thời gian qua, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, có xu hướng trẻ hóa (61,29% người nghiện ở độ tuổi 18 - 30) và sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp (62,77% người nghiện ma túy tổng hợp).

Hiện có trên 2.600 người nghiện (2.103 người nghiện có hồ sơ quản lý) ở 166/244 xã, phường, thị trấn thuộc 16/18 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Tây Giang và Nông Sơn). Hiện nay, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh có 164 học viên (khả năng tiếp nhận 170 học viên), chủ yếu là đối tượng bị áp dụng hình thức xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện tự nguyện còn rất ít (4 người).

Theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19.7.2019 của HĐND tỉnh Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021, đến năm 2021 (sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất) khả năng tiếp nhận điều trị của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh nâng lên 300 học viên; trong đó khu cai nghiện bắt buộc 250 học viên, khu cai nghiện tự nguyện 50 học viên.

Đến nay, theo Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20.12.2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện, thì người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ các khoản chi phí.

Vì vậy, trong điều kiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng chưa triển khai thực hiện được, nhằm khuyến khích cai nghiện ma túy tự nguyện trong thời gian đến và đảm bảo thực hiện đúng chính sách của nhà nước đối với người cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, việc xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.

Hiện nay, người cai nghiện hoặc gia đình người cai nghiện tự nguyện có trách nhiệm đóng góp các khoản gồm tiền ăn, chăn màn, chiếu gối, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, điện nước, vệ sinh, phục vụ, quản lý, hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa, học văn hóa, học nghề. UBND tỉnh đề xuất ngân sách tỉnh hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập các khoản gồm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần; chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường; đảm bảo về chỗ ở.

Đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện là đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người nhiễm HIV/AIDS, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật thì còn được hỗ miễn đóng góp tiền ăn, tiền chăn màn, chiếu gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, tiền điện nước, vệ sinh, tiền phục vụ, quản lý trong thời gian cai nghiện.

Kinh phí thực hiện năm 2020 dự kiến hỗ trợ 20 đối tượng, mức hỗ trợ hơn 269 triệu đồng; năm 2021 dự kiến 30 đối tượng, mức hỗ trợ hơn 403 triệu đồng; từ năm 2022 trở đi dự kiến 50 đối tượng, mức hỗ trợ hơn 672 triệu đồng.

TAGS