Đề nghị hỗ trợ các chốt chặn và tổ giám sát hơn 5,8 tỷ đồng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 2.8, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất hỗ trợ từ nguồn dự phòng trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 cho các điểm chốt chặn làm việc cường độ cao, tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng với tổng số tiền 5,86 tỷ đồng.

Đối với các điểm chốt chặn, UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ 1 triệu đồng/người, dự toán khoảng 696 triệu đồng. Theo báo cáo của Công an tỉnh, Quảng Nam hiện có 43 chốt và 696 người; trong đó 9 chốt do tỉnh thành lập và 34 chốt do cấp huyện, xã thành lập.

Đối với tổ giám sát và tuyên truyền, UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ 1 triệu đồng/tổ, với tổng dự toán 5,164 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 5.164 tổ giám sát tại 18 huyện, thị xã, thành phố; trong đó Tam Kỳ 85 tổ, Hội An 515, Tây Giang 65, Đông Giang 110, Đại Lộc 653, Điện Bàn 180, Duy Xuyên 554, Quế Sơn 392, Nam Giang 104, Phước Sơn 63, Hiệp Đức 187, Thăng Bình 640, Tiên Phước 344, Bắc Trà My 60, Nam Trà My 112, Núi Thành 713, Phú Ninh 322, Nông Sơn 65 tổ.

Theo UBND tỉnh, việc đề nghị hỗ trợ kinh phí nêu trên là do tính cấp thiết của phòng chống dịch bệnh Covid-19 và để hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trang trải các chi phí trong thời gian tập trung liên tục trong năm 2021.

TAGS