Đề nghị UBND huyện Núi Thành xét giao đất tái định cư cho hộ bà Trương Thị Kiểu

N.Đ |

(QNO) - Chiều 14/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Huỳnh Ngọc Tiên chủ trì buổi đối thoại với hộ bà Trương Thị Kiểu (thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam, Núi Thành) liên quan đơn khiếu nại yêu cầu UBND huyện Núi Thành giải quyết bố trí 1 lô đất tái định cư cho con gái là bà Trương Thị Hoa và cháu ngoại là Trương Sinh Nhật Huân.

Quang cảnh đối thoại giữa Thanh tra tỉnh với công dân chiều 14/8. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh đối thoại giữa Thanh tra tỉnh với công dân chiều 14/8. Ảnh: N.Đ

Vụ việc khiếu nại của bà Trương Thị Kiểu đã được Chủ tịch UBND huyện Núi Thành thụ lý và giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 9/6/2023. Tại quyết định này, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành không công nhận nội dung khiếu nại của bà Trương Thị Kiểu.

Theo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh, ngày 18/5/2022, UBND huyện Núi Thành ban hành Quyết định số 3825 về việc thu hồi đất của hộ bà Trương Thị Kiểu phục vụ dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai (giai đoạn 1 với 129ha) tại xã Tam Anh Nam.

Theo đó, hộ gia đình bà Kiểu bị thu hồi 5.698,8m2 (toàn bộ thửa đất). Trong đó, có 1.500m2 đất ở và 4.198,8m2 đất trồng cây lâu năm có nguồn gốc từ đất vườn tại thửa số 178, thuộc mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 05-2019 được Sở TN-MT duyệt ngày 9/7/2019. Địa chỉ thửa đất tại thôn Xuân Ngọc, xã Tam Anh Nam.

Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án (đợt 14) tại xã Tam Anh Nam, hộ bà Trương Thị Kiểu được bố trí 2 lô tái định cư với tổng diện tích 283,73m2/1.500m2 đất ở bị thu hồi (1 lô cho bà Trương Thị Kiểu và 1 lô cho vợ chồng ông Trương Minh Hùng Anh và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết).

Ngày 7/6/2022, bà Trương Thị Kiểu có đơn khiếu nại với nội dung: Hộ gia đình bà sinh sống trên mảnh đất được thu hồi từ trước năm 1980. Số lô đất nền nhà ở mà hộ gia đình bà được nhận thực ra là 3 lô đất nhưng giờ bị cắt bỏ bớt 1 lô nên gia đình bà không đồng ý. Đồng thời bà yêu cầu xem xét bố trí thêm cho hộ gia đình bà 1 lô đất tái định cư.

Qua kết quả xác minh việc khiếu nại, Thanh tra tỉnh cho rằng hộ bà Trương Thị Kiểu đáp ứng các điều kiện để được giao 3 lô đất ở tái định cư theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 40 Quyết định số 42/2021 của UBND tỉnh. Vì vậy, việc bà Trương Thị Kiểu khiếu nại UBND huyện Núi Thành yêu cầu bố trí 1 lô đất tái định cư là có cơ sở.

Theo đó, Thanh tra tỉnh cho biết sẽ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận khiếu nại của bà Trương Thị Kiểu đối với Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện Núi Thành.

Đồng thời, đề nghị UBND huyện Núi Thành căn cứ diện tích đất ở bị thu hồi, số nhân khẩu đăng ký thường trú và thực tế cùng chung sống trên thửa đất ở bị thu hồi của hộ bà Trương Thị Kiểu để xét giao đất tái định cư (lô thứ ba) cho hộ bà theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 40 Quyết định số 42/2021 của UBND tỉnh.

Thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3860 ngày 20/5/2022 của UBND huyện Núi Thành về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho bà Trương Thị Kiểu để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thaco Chu Lai - giai đoạn 1 (đợt 14) tại xã Tam Anh Nam để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của hộ bà Trương Thị Kiểu.

TAGS