Đề xuất hỗ trợ hơn 46,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 4

H.QUANG |

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra từ ngày 27 đến 29/9.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề xuất hỗ trợ hơn 27,1 tỷ đồng để các địa phương khắc phục thiệt hại về người, nhà ở; hỗ trợ hơn 19,4 tỷ đồng để khôi phục sản xuất nông nghiệp. Về rà soát nhu cầu kinh phí của các địa phương, đơn vị để khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đến nay Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổng hợp nhu cầu hơn 807,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hầu hết địa phương chưa báo cáo tình hình sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách địa phương của năm 2022 đến thời điểm hiện tại và không có hình ảnh thiệt hại công trình gửi kèm theo. Vì vậy, sau khi xem xét đề nghị của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, UBND tỉnh vừa yêu cầu các địa phương báo cáo những nội dung như trên.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo đề xuất của các địa phương, đơn vị và tổng hợp của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; căn cứ khả năng cân đối nguồn ngân sách để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, đơn vị.

TAGS