Điện Bàn: Gần 30 tỷ đồng hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn

NGỌC ĐỨC |

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn vừa tổng kết công tác mặt trận năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Mặt trận các cấp tại thị xã Điện Bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động  ủng hộ người nghèo, đền ơn đáp nghĩa… 

Mặt trận các cấp của thị xã đã phối hợp với tổ chức, cá nhân tặng hơn 50.000 suất quà hỗ trợ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, hỏa hoạn với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng; khảo sát, lập hồ sơ, thẩm định trình Ban vận động quỹ Vì người nghèo thị xã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 27 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh… 

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khen thưởng 38 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tốt trong công tác mặt trận năm 2020. 

TAGS