Diễn đàn trẻ em tỉnh tổ chức dưới hình thức trực tuyến

AN BÌNH |

(QNO) - Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào ngày 24.8.

Tại diễn đàn, trẻ em tham gia đối thoại trực tiếp với các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, hội - đoàn thể liên quan và lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố.

Mỗi địa phương chọn 10 đại biểu trẻ em là những đại diện tiêu biểu, có khả năng phát hiện vấn đề, thuyết trình, phản biện, chất vấn tốt, có phong cách tự tin, mạnh dạn, là đại diện cho các vùng, dân tộc, nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương.

Diễn đàn tập trung vào các vấn đề như: giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực tinh thần, thân thể trẻ em trong gia đình và trường học, bảo vệ trẻ em trước tác động tiêu cực của công nghệ số; ngăn chặn ma túy, chất gây nghiện xâm nhập vào học đường; xử lý nghiêm các cơ sở bán đồ chơi, trò chơi kích động bạo lực tại cộng đồng, điểm bán thực phẩm không rõ nguồn gốc tại trường học...

TAGS