Điều tiết các hồ thủy điện để ứng phó áp thấp nhiệt đới

A.B |

(QNO) - Ngày 14.10, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty CP Thủy điện Đak Mi vận hành hạ dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ để chủ động ứng phó có hiệu quả với áp thấp nhiệt đới đang di chuyển vào Biển Đông.

Thông số điều tiết tại hồ thủy điện A Vương vào 7 giờ sáng nay 14.10 với mực nước hồ 380m, lưu lượng về hồ 284,65m3/s. Trong khi đó mực nước tại Trạm thủy văn Hội Khách lúc 7 giờ cùng ngày là 11,77m, tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa 7,08m; mực nước cao nhất trước lũ của hồ A Vương thời kỳ này là 376m.

Đối với hồ thủy điện Sông Bung 4, mực nước hồ lúc 7 giờ sáng nay là 222,5m; lưu lượng về hồ 285m3/s; mực nước cao nhất trước lũ của hồ Sông Bung 4 thời kỳ này là 217,5m.

Đối với hồ thủy điện Đak Mi 4, mực nước hồ lúc 10 giờ sáng nay là 257,74m; lưu lượng về hồ 173,1m3/s; mực nước cao nhất trước lũ của hồ Đak Mi 4 thời kỳ này là 255m.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty CP Thủy điện Đak Mi vận hành các hồ chứa thủy điện từ lúc 15 giờ chiều nay nhằm hạ mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ trước 15 giờ ngày 16.10.

Cụ thể, hồ chứa thủy điện A Vương vận hành với lưu lượng xả bằng lưu lượng về hồ cộng thêm 200m3/s; thủy điện Sông Bung 4 vận hành với lưu lượng xả bằng lưu lượng về hồ cộng thêm 450 - 500m3/s; thủy điện Đak Mi 4 vận hành với lưu lượng xả bằng lưu lượng về hồ cộng thêm 150m3/s.

UBND tỉnh yêu cầu việc vận hành phải không gây dòng chảy đột biến, bất thường gây đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thủy văn Hội Khách lớn hơn cao trình +15,5m hoặc mực nước tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa lớn hơn cao trình +8m hoặc lưu lượng đến hồ đạt mức 550 - 700m3/s thì thực hiện vận hành duy trì mực nước hồ.

TAGS

Hồ thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết xả lũ vào 19 giờ tối nay 11.10

A.B |

(QNO) - Vào lúc 19 giờ tối nay 11.10, Công ty Thủy điện Sông Tranh sẽ vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 nhằm cắt, giảm lũ cho hạ du.

Yêu cầu thủy điện Sông Tranh 2 vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du

AN BÌNH |

(QNO) - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh vận hành điều tiết hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Yêu cầu vận hành duy trì mực nước hiện tại của hồ thủy điện Sông Bung 4

A.B |

(QNO) - Ngày 10.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có văn bản gửi Công ty Thủy điện Sông Bung yêu cầu vận hành duy trì mực nước hiện tại của hồ chứa thủy điện Sông Bung 4.

Hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 điều tiết xả lũ vào 6 giờ hôm nay 10.10

AN BÌNH |

(QNO) - Vào lúc 6 giờ sáng nay 10.10, Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành điều tiết duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Hồ thủy điện Sông Bung 2 điều tiết xả lũ vào 11 giờ hôm nay 9.10

AN BÌNH |

(QNO) - Lúc 11 giờ trưa nay 9.10, Công ty Thủy điện Sông Bung sẽ vận hành hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 để điều tiết duy trì mực nước hồ ở mực nước cao nhất trước lũ.