Duy Xuyên tổng kết 20 năm xây dựng đời sống văn hóa

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH |

(QNO) - Ngày 5.11, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2000 - 2020; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết 25, 26 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục - thể thao giai đoạn 2012 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong những năm đến.

Nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng. Ảnh: T.P
UBND huyện Duy Xuyên khen thưởng nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: T.P

Hai mươi năm qua, huyện Duy Xuyên đạt được những kết quả ấn tượng trong sự nghiệp phát triển văn hóa, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Theo đó, công tác xây dựng gia đình văn hóa và nhân rộng các mô hình phù hợp ở từng địa phương được chú trọng. Qua bình xét, năm 2019 tại 14 xã, thị trấn có 31.058 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (92,8%). Toàn huyện có 66/78 thôn, khối phố được công nhận danh hiệu thôn, khối phố văn hóa (84,62%); trong đó nhiều xã có thôn, khối phố văn hóa đạt tỷ lệ 100% như Duy Phú, Duy Thu, Duy Hòa, Duy Châu, Duy Trung, Duy Thành, Duy Vinh. Đặc biệt, huyện Duy Xuyên đã có cơ chế hỗ trợ 100 triệu đồng cho các thôn, khối phố để tiếp tục đầu tư, giữ vững danh hiệu văn hóa.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các thiết chế văn hóa, thể thao đầu tư xây dựng khang trang. Nhờ vậy, đến nay tất cả xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Dịp này, UBND huyện Duy Xuyên tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát triển sự nghiệp văn hóa.

TAGS