Duy Xuyên vận động 8,5 tỷ đồng vào Quỹ vì người nghèo

TUYẾT MAI |

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên vừa tổng kết công tác mặt trận năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Duy Xuyên. Ảnh: TUYẾT MAI

Năm 2022, Mặt trận từ huyện đến cơ sở ở Duy Xuyên tích cực đổi mới nâng cao chất lượng hình thức thông tin, tuyên truyền; tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận; chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên phân công giúp đỡ 70 hộ nghèo thoát nghèo bền vững; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 30.214mđất, đóng góp gần 1.450 ngày công và gần 2,2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Toàn huyện vận động được 8,5 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo. Qua đó hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 42 nhà đại đoàn kết trị giá 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ 1.087 trường hợp để phát triển sản xuất, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ khám chữa bệnh... với trị giá gần 591 triệu đồng. Đặc biệt, Mặt trận huyện phát động vận động xã hội hóa hỗ trợ cho 63 hộ xóa nhà tạm (mỗi hộ 100 triệu đồng).

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tiếp tục dẫn đầu phong trào thi đua cụm đồng bằng 4 năm liên tiếp.

TAGS