Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo trong tháng cao điểm

NHƯ THỦY |

Số tiền trên được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ vào Quỹ vì người nghèo các cấp nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17.10 - 18.11.2021); trong đó cấp tỉnh hơn 4 tỷ đồng, cấp huyện 5,6 tỷ đồng. 

Lãnh đạo Mặt trận tỉnh và Công ty THACO bàn giao nhà tại huyện Phú Ninh.
Lãnh đạo Mặt trận tỉnh và Công ty THACO bàn giao nhà tại huyện Phú Ninh.

Qua đó, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 59 nhà đại đoàn kết (2,3 tỷ đồng); hỗ trợ sửa chữa 27 nhà (319 triệu đồng); tặng  6.486 suất quà (5 tỷ đồng); trao 350 suất học bổng; hỗ trợ khám chữa bệnh 45 trường hợp… trong dịp tổ chức Ngày hội đoàn kết năm 2021.

TAGS