Gần 7.000 hộ dân được di dời, sắp xếp ổn định dân cư

ALĂNG NGƯỚC |

Chiều 5.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với Sở NN&PTNT và các ngành liên quan để nghe báo cáo về Đề án sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Theo báo cáo, qua 4 năm (2017 - 2020) thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết 12 và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh, ngân sách tỉnh đã bố trí 385 tỷ đồng để hỗ trợ 9 huyện miền núi thực hiện sắp xếp ổn định dân cư cho gần 7.000 hộ dân; trong đó có hơn 2.900 hộ dân vùng thiên tai cần phải di dời khẩn cấp.

Tuy nhiên, qua thực hiện cơ chế đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là sau diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ khiến xảy ra tình trạng sạt lở đất. Trong khi đó, nhu cầu bố trí dân cư trên địa bàn miền núi còn nhiều, với gần 2.400 hộ vùng thiên tai cần phải di dời khẩn cấp, bố trí sắp xếp để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Trước nhu cầu bức thiết của người dân, giai đoạn 2021 - 2025 Quảng Nam đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư cho 7.600 hộ, bao gồm 2.400 hộ dân vùng thiên tai, cư trú trong khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và 5.200 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 1.230 tỷ đồng, đảm bảo việc hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư, ổn định sản xuất gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Theo đó, mỗi hộ dân được bố trí đất ở tối thiểu 150m2/hộ, cùng số tiền di chuyển nhà 20 triệu đồng/hộ; san lấp nền nhà 30 triệu đồng/nền nhà/hộ; vật liệu làm nhà tại nơi ở mới 40 triệu đồng/hộ...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, cùng với vận dụng các nguồn lực để thực hiện hỗ trợ sắp xếp khu vực miền núi, tạo điều kiện nơi ở an toàn cho đồng bào vùng thiên tai, việc đảm bảo ổn định sản xuất, bảo tồn văn hóa, đặc biệt là cấu trúc làng cần phải đặc biệt lưu ý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng yêu cầu Sở NN&PTNT tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, thống nhất bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến hỗ trợ vật liệu xây dựng, nhà vệ sinh; sớm hoàn tất dự thảo đề án để UBND tỉnh phê duyệt, trình HĐND tỉnh.

TAGS