Giai đoạn 2019 - 2022, hỗ trợ xây dựng 311 nhà ở cho người dân Tây Giang

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 4.8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đánh giá kết quả xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn giai đoạn 2019 - 2022.

Nửa nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp tại huyện Tây Giang phối hợp các tổ chức thành viên triển khai phong trào thi đua, cuộc vận động đều đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, nổi bật là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Đến nay, Tây Giang có 3/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 54/63 thôn đạt chuẩn thôn văn hóa, 3.652/5.331 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Giai đoạn 2019 - 2022, từ nguồn Quỹ vì người nghèo đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 60 nhà ở cho người nghèo với kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng; từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ xây mới 191 nhà bị thiệt hại do thiên tai với kinh phí hơn 11,6 tỷ đồng; từ nguồn vận động khác hỗ trợ xây mới 60 nhà với kinh phí gần 1,6 tỷ đồng.

Mặt trận vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền gần 443 triệu đồng và hàng tấn lương thực, thực phẩm. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì, phối hợp thực hiện 24 cuộc giám sát, tập trung vào các lĩnh vực, nội dung nhân dân quan tâm.

TAGS