Giải phóng mặt bằng trên địa bàn Tam Kỳ: Vướng bố trí tái định cư liên quan đến thường trú

HÀ QUANG |

Thời gian qua, quá trình triển khai công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng, nhiều địa phương gặp vướng mắc với quy định về chính sách bố trí đất tái định cư, đối tượng được bố trí lô đất tái định cư thứ nhất (liên quan đến đăng ký thường trú). TP.Tam Kỳ là một ví dụ.

Cụ thể, theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ, theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 46, Quyết định số 42 ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh: Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất ở mới tại khu tái định cư theo quy định tại Điều 40 của quy định này, nếu đơn giá đất ở được bồi thường thấp hơn đơn giá đất ở tại khu tái định cư thì việc hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tái định cư được thực hiện như sau: Đối tượng được hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tái định cư, đối với lô tái định cư thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân phải đăng ký thường trú trước thời điểm thông báo thu hồi đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.

Trong khi đó, căn cứ điều 74, Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: “Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của luật này thì được bồi thường; việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất; việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật”. Do đó, theo quy định này thì ưu tiên trước nhất khi thu hồi đất ở là giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi là đất ở (theo nguyên tắc đất đổi đất).

Thực tế hiện nay, những trường hợp bồi thường nhà ở (nhưng chưa đăng ký hộ khẩu thường trú), bồi thường đất ở nhưng chưa xây dựng nhà ở trên đất (do vướng quy hoạch của dự án…) thì chưa thể lập thủ tục nhập khẩu được. Vì vậy, khi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 42 thì những trường hợp này phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo đơn giá tái định cư mà không được hưởng chính sách đất đổi đất là vấn đề bất cập.

Ông Nguyễn Ngọc Trai - Giám đốc Trung tâm Phát triển quy đất TP.Tam Kỳ nói: “Trong quy định của Luật Đất đai và nghị định của Chính phủ đều nêu rõ, việc bồi thường đối với những trường hợp này là bằng đất ở hoặc bằng tiền, nhưng khi cụ thể hóa quy định thì kèm theo kiều kiện phải có hộ khẩu (bởi Nhà nước chỉ hỗ trợ cho đối tượng trên địa bàn - PV). Làm sao bắt buộc người ta được. Vô lý ở chỗ là, ví dụ tôi mới mua được mảnh đất ở, mà vướng quy hoạch, anh không cho tôi làm nhà thì lấy đâu ra hộ khẩu thường trú?”.

TAGS