Giảm 178 hộ cựu chiến binh nghèo trong 6 tháng

A.ĐÔNG |

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hội đã tổ chức thành lập Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giúp nhau phát triển kinh tế với 46 thành viên. 

Đến ngày 25.5, hội CCB xã, phường, thị trấn trong tỉnh hoàn thành tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021, đồng thời hoàn thành bình xét hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2020 ở các cấp hội.

Theo đó, có 16 CCB đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, 120 CCB đạt cấp tỉnh, 666 CCB đạt cấp huyện và 2.466 CCB đạt cấp xã. Trong 6 tháng đầu năm, toàn hội giảm được 178 hộ CCB nghèo, 77 hộ CCB cận nghèo; có 160 xã, phường, thị trấn trên 9 huyện, thành hội hết hộ hội viên CCB nghèo.

TAGS