Giảm dần tỷ lệ người hút thuốc lá

LÊ QUÂN |

Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quảng Nam đã đạt những kết quả khả quan khi tỷ lệ người hút thuốc lá giảm dần...

Đẩy mạnh truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá được đặt ra. Ảnh: G.B
Đẩy mạnh truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá được đặt ra. Ảnh: G.B

Đại diện Sở Y tế cho biết, sau khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, Sở Y tế với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Quỹ PCTHTL.

Năm 2015, ngành y tế Quảng Nam đã thực hiện điều tra trên 2.400 người và cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá là 30,7%, trong đó nam giới chiếm 54,6% và nữ giới là 7,8%. Tình trạng hút thuốc lá thụ động trong nhà chiếm tới 47%.

Cũng từ năm 2015, Quảng Nam đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến về PCTHTL và pháp luật PCTHTL cho nhiều nhóm đối tượng với nội dung đa dạng, qua nhiều kênh và hình thức khác nhau.

Các nội dung nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện...

Với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của tỉnh và hỗ trợ kỹ thuật từ Quỹ PCTHTL, công tác tuyên truyền từng bước được đẩy mạnh với sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan.

Nội dung chủ yếu tập trung vào tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá và Luật PCTHTL, đặc biệt các quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, nghĩa vụ của người hút thuốc lá, các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá…

Năm 2020, Quảng Nam tiếp tục được Quỹ PCTHTL hỗ trợ thực hiện điều tra cũng trên 2.400 người (1.200 nam, 1.200 nữ). Lúc này, tỷ lệ hút thuốc lá 25,9%, giảm gần 5% so với kết quả điều tra năm 2015.

Trong đó, tỷ lệ hút thuốc của cả hai giới cũng giảm hơn khi nam giới 47,2% và nữ giới hút thuốc lá 4,6%. Người dân được nâng cao kiến thức về PCTHTL và thực thi Luật PCTHTL.

Theo kết quả điều tra năm 2020, có tới 92,8% người trưởng thành biết về tác hại của thuốc lá. Điều này cho thấy công tác truyền thông PCTHTL đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, kiến thức về Luật PCTHTL còn hạn chế, chỉ đạt chưa đến 50% người nắm được các nội dung cơ bản của luật.

Việc thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc được tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cũng đạt 80% về chỉ tiêu này. Tuy nhiên, các khách sạn, nhà hàng tại Quảng Nam chỉ có 40% trong tổng số đăng ký thực hiện môi trường không khói thuốc.

Đặc biệt, ở các phương tiện công cộng tại Quảng Nam đều chấp hành nghiêm quy định cấm thuốc lá. Ban chỉ đạo PCTHTL cũng cho biết, qua quan sát, điều tra có 100% đơn vị không có hành vi hút thuốc lá như không có mẩu thuốc lá khu vực trong nhà, không có mùi thuốc lá tại khu vực trong nhà…

TAGS