Giám đốc Công an tỉnh chung vui ngày hội đại đoàn kết với người dân thôn Lao Đu

C.DỤNG - T.THẢO - TR.NHAN - NH.DUY |

(QNO) - Ngày 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chung vui với người dân thôn Lao Đu (xã Phước Xuân, Phước Sơn) trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao suất quà trị giá 10 triệu đồng cho thôn Lao Đu; thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết (40 triệu đồng),
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ dân thôn Lao Đu. Ảnh: D.T

Thôn Lao Đu có 2 tổ đoàn kết với 152 hộ/470 khẩu, trong đó dân tộc Giẻ Triêng chiếm hơn 85%. Người dân trong thôn luôn đoàn kết, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa; tham gia vào các mô hình, phong trào bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Từ năm 2020 đến nay, thôn luôn duy trì và thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu; huy động người dân đoàn kết hiến đất làm đường giao thông, đường vào khu sản xuất với diện tích 3.000m2. Toàn thôn hiện có 142 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (94,03%).

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao suất quà trị giá 10 triệu đồng cho thôn Lao Đu; thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết (40 triệu đồng), 1 suất quà cho người có uy tín (1 triệu đồng) và 5 suất quà cho hộ nghèo (1 triệu đồng/suất).

* Xã Đại Lãnh (Đại Lộc) cũng vừa tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư Hà Dục Đông - Tịnh Đông Tây. Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Đồng chí Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho người dân tại Đại Lãnh. Ảnh: N.D
Ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người dân xã Đại Lãnh. Ảnh: N.D

Năm 2022, nhân dân 2 thôn Hà Dục Đông và Tịnh Đông Tây đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các nội dung thi đua xây dựng nông thôn mới, chung tay xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng... Đến nay cả 2 thôn chỉ còn 12 hộ nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 5 suất quà cho người dân bị thiệt hại do mưa bão vừa qua (1 triệu đồng/suất), hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết cho hộ dân khu dân cư Hà Dục Đông (40 triệu đồng). Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đại Lộc cũng trao tặng 7 suất quà cho người dân 2 thôn (500 nghìn đồng/suất).

TAGS