Góp ý dự thảo hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển miền núi

ĐĂNG NGUYÊN |

(QNO) - Hôm qua 29.10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Đ.N
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Đ.N

Phía điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan của tỉnh tham dự.

Tại hội thảo, Ủy ban Dân tộc thông qua các hướng dẫn thực hiện các dự án 1, 2, 4 và 9 cùng 2 tiểu dự án của dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ngoài tập trung vào các lĩnh vực giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt còn chú trọng đến công tác quy hoạch, bố trí, ổn định sắp xếp dân cư ở những nơi cần thiết; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.

Đồng thời đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp; đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý...

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu kinh phí thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh hơn 3.566 tỷ đồng.

TAGS

Bám sát tiêu chí của Trung ương để triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 20.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để nghe báo cáo công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy lùi nạn tảo hôn ở miền núi

ALĂNG NGƯỚC |

Sau 5 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015 - 2020” (gọi tắt là đề án), miền núi đã giảm hơn 700 trường hợp tảo hôn so với giai đoạn 2010 - 2015. 

Tây Giang - điểm sáng về sắp xếp dân cư miền núi

HOÀNG ĐẠO – HỒ QUÂN – NGUYỄN QUỲNH |

(QNO) – Với đặc thù miền núi cao, cư dân sống phân tán, Tây Giang đã chọn 5 bước đi là giao thông - mặt bằng - trường, trạm - ruộng, rừng - du lịch, dịch vụ làm chiến lược phát triển dài hơi. Và với tư duy, tầm nhìn xa của các thế hệ lãnh đạo, quyết sách xác định giao thông - mặt bằng dân cư là nhiệm vụ ưu tiên trước hết đang tạo nên bước ngoặc đổi thay cho huyện biên giới này.