Hai tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ học tập tại Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Tổ chức Korea Food for the Hungry International và Siloam Christian Ministries Limited viện trợ không hoàn lại hơn 2,7 tỷ đồng để xây dựng phòng học và hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt khoản viện trợ dự án xây mới phòng học và mua sắm trang thiết bị dạy học tại Trường Mẫu giáo Đại Sơn (Đại Lộc) và dự án hỗ trợ giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cả hai dự án đều do tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ.

Theo đó, tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) viện trợ không hoàn lại 1,7 tỷ đồng để xây dựng mới 3 phòng học và mua sắm trang thiết bị dạy và học của Trường mẫu giáo Đại Sơn trong năm 2022.

Tổ chức Siloam Christian Ministries Limited viện trợ không hoàn lại 1,05 tỷ đồng để thực hiện án hỗ trợ giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Hội Bảo trợ Người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam tiếp nhận viện trợ này.

Cụ thể, dự án sẽ hỗ trợ kinh phí học tập cho 73 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Đông Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước, Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn và Tam Kỳ từ tháng 5.2022 đến tháng 10.2024, nhằm giảm thiểu nguy cơ bỏ học và nâng cao chất lượng học tập.

TAGS