Hiệp Đức hỗ trợ hàng trăm suất quà cho người dân khu vực phong tỏa

TÂM ĐAN |

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hiệp Đức vừa phối hợp trao tặng 133 suất quà cho các hộ gia đình nằm trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã Sông Trà, Quế Thọ và thị trấn Tân Bình với tổng giá trị hơn 42,5 triệu đồng.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện đã đi thăm, hỗ trợ tiền mặt, quà và 500 bộ đồ bảo hộ, 100 kính chống giọt bắn, 100 bình nước sát khuẩn và 200 đôi găng tay cho 8 khu cách ly tập trung và 11 điểm chốt chặn của huyện.

Ở cơ sở, bên cạnh công tác tuyên truyền, Mặt trận, các đoàn thể của huyện Hiệp Đức đã vận động người dân tham gia nấu ăn cho khu cách ly, điểm chốt chặn; giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh như giúp gặt lúa, giải cứu nông sản cho người dân…

TAGS