Hiệu quả từ công tác kết nghĩa

ĐĂNG NGUYÊN |

Bằng rất nhiều hoạt động, chương trình cụ thể, công tác kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị đồng bằng với địa phương, đơn vị miền núi ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, cùng góp sức cho cuộc sống mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Nhiều ngôi nhà của đồng bào vùng cao được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của đơn vị kết nghĩa. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Nhiều ngôi nhà của đồng bào vùng cao được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của đơn vị kết nghĩa. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ông Đặng Tấn Giản - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kết nghĩa, những năm qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức kết nghĩa, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Thông qua các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, đầu tư hạ tầng cơ sở, xây dựng nông thôn mới…, đã vun đắp thêm mối tình đoàn kết giữa hai miền xuôi - ngược, góp phần thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong thực hiện chủ trương thoát nghèo bền vững.

Theo ông Giản, bên cạnh đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức trong công tác kết nghĩa, thời gian qua, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch, từng bước chuyển giao công nghệ, tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi phát triển.

Đơn cử như mô hình trồng xen canh cây dược liệu đảng sâm trên đất rẫy của Trung tâm Khuyến nông tỉnh; xây dựng nhà tình nghĩa của Agribank chi nhánh Quảng Nam; nuôi heo đen sinh sản, chanh không hạt của Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Viettel Quảng Nam…

“Bằng cách làm sáng tạo và đổi mới nội dung, rất nhiều mô hình hỗ trợ của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đồng bằng cho miền núi đang cho thấy hiệu quả thiết thực. Với các mục tiêu lồng ghép được triển khai thời gian qua, chúng tôi kỳ vọng công tác kết nghĩa sẽ là cơ hội để miền núi phát triển, tạo nên sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững” - ông Giản nói.

Để công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng DTTS và miền núi, biên giới đất liền thêm hiệu quả, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16 về đổi mới công tác kết nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác kết nghĩa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các huyện, xã vùng DTTS và miền núi, xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đồng thời tác động để thay đổi nhận thức của đồng bào DTTS trong thực hiện chủ trương thoát nghèo bền vững; khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội; xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, mê tín, dị đoan…

TAGS