Hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 điều tiết xả lũ vào 6 giờ hôm nay 10.10

AN BÌNH |

(QNO) - Vào lúc 6 giờ sáng nay 10.10, Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành điều tiết duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Theo thông số điều tiết của hồ chứa thủy điện A Vương vào lúc 1 giờ ngày 10.10, mực nước hồ là 368m, lượng nước về hồ 777,41m3/s.

Để vận hành điều tiết duy trì mực nước hồ ở cao trình mực nước đón lũ thấp nhất 370m, Công ty CP Thủy điện A Vương điều tiết xả tràn với lưu lượng dự kiến 100 - 1.200m3/s.

Tại hồ chứa thủy điện Sông Bung 4, thông số điều tiết vào lúc 1 giờ sáng 10.10, mực nước hồ là 217,31m, lượng nước về 723m3/s. Để hạ thấp mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất 216m, Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành điều tiết với lưu lượng xả dự kiến 160 - 1.360m3/s. Trong đó lưu lượng qua 2 tổ máy là 160m3/s, lưu lượng điều tiết qua tràn 50 - 1.200m3/s.

Công ty Thủy điện A Vương, Sông Bung cho biết, lưu lượng xả qua tràn sẽ được điều tiết tăng dần đảm bảo không gây dòng chảy đột biến, bất thường ở hạ du.

TAGS

Hồ thủy điện Sông Bung 2 điều tiết xả lũ vào 11 giờ hôm nay 9.10

AN BÌNH |

(QNO) - Lúc 11 giờ trưa nay 9.10, Công ty Thủy điện Sông Bung sẽ vận hành hồ chứa thủy điện Sông Bung 2 để điều tiết duy trì mực nước hồ ở mực nước cao nhất trước lũ.

Hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 đang vận hành giảm lũ cho hạ du, chưa xả tràn

AN BÌNH |

(QNO) - Công ty Thủy điện Sông Bung vừa có báo cáo về mực nước hồ vào lúc 6 giờ sáng nay 8.10.

Hồ thủy điện Sông Bung 2 dự kiến xả tràn điều tiết nước vào sáng 8.10

MỸ LINH |

(QNO) - Công ty Thủy điện Sông Bung vừa có báo cáo nhanh về mực nước và việc vận hành điều tiết nước tại các hồ thủy điện.

Vận hành điều tiết đảm bảo mực nước các hồ thủy điện

AN BÌNH |

(QNO) - Sáng nay 7.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có văn bản gửi Công ty CP Thủy điện Đak Mi và Công ty Thủy điện Sông Bung về vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá giá trị mực nước đón lũ thấp nhất.