Hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 đang vận hành giảm lũ cho hạ du, chưa xả tràn

AN BÌNH |

(QNO) - Công ty Thủy điện Sông Bung vừa có báo cáo về mực nước hồ vào lúc 6 giờ sáng nay 8.10.

Tại hồ thủy điện Sông Bung 4, mực nước hồ là 213,75m/mực nước dâng bình thường 222,5m; lưu lượng nước về hồ 654,5m3/s; đang phát điện bình thường. Tại hồ thủy điện Sông Bung 2, mực nước hồ là 595,19m/mực nước dâng bình thường 605m; lưu lượng nước về hồ 176,13m3/s; đang phát điện bình thường.

Hiện cả 2 hồ Sông Bung 2, Sông Bung 4 đang vận hành giảm lũ cho hạ du, chưa xả tràn.

* Vào 23 giờ tối qua 7.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có văn bản yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung vận hành điều tiết lũ hồ chứa thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2 và Sông Bung 4.

Cụ thể, thủy điện Đak Mi 4 thực hiện vận hành đưa mực nước hồ về cao trình 251,5m và vận hành duy trì đảm bảo mực nước hồ ở cao trình 251,5m. Thủy điện Sông Bung 4 đưa mực nước hồ về cao trình 216m và vận hành duy trì đảm bảo mực nước hồ ở cao trình 216m. Thủy điện Sông Bung 2 đưa mực nước hồ về cao trình 595m và vận hành duy trì đảm bảo mực nước hồ ở cao trình 595m.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các thủy điện trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa lớn hơn cao trình +8,5m thì chuyển sang vận hành giảm lũ cho hạ du. Đồng thời việc vận hành giảm lũ cho hạ du phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

TAGS

Hồ thủy điện Sông Bung 2 dự kiến xả tràn điều tiết nước vào sáng 8.10

MỸ LINH |

(QNO) - Công ty Thủy điện Sông Bung vừa có báo cáo nhanh về mực nước và việc vận hành điều tiết nước tại các hồ thủy điện.

Vận hành điều tiết đảm bảo mực nước các hồ thủy điện

AN BÌNH |

(QNO) - Sáng nay 7.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có văn bản gửi Công ty CP Thủy điện Đak Mi và Công ty Thủy điện Sông Bung về vận hành điều tiết để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá giá trị mực nước đón lũ thấp nhất.