Hỗ trợ 2 tỷ đồng xây 40 nhà đại đoàn kết tại Tây Giang

NHƯ THỦY |

(QNO) - Từ nguồn điều chuyển của Ban vận động Quỹ vì người nghèo Trung ương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca vừa ký quyết định phân bổ 2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 40 ngôi nhà đại đoàn kết tại huyện Tây Giang (50 triệu đồng/nhà).

Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Tây Giang có trách nhiệm chuyển tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình và theo dõi, kiểm tra việc xây dựng nhà ở; hoàn thành thủ tục thanh quyết toán đảm bảo quy định, gửi về Mặt trận tỉnh trước ngày 30.7.2022.

TAGS