Hỗ trợ 500 triệu đồng cho tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

NHƯ THỦY |

Chiều qua 17.5, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ký quyết định điều chuyển số tiền 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác phòng chống dịch Covid -19.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm sử dụng tiền đúng mục đích và đối tượng; chứng từ quyết toán thực hiện theo quy định tài chính hiện hành và thông tin kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

TAGS