Hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở

N.ĐOAN |

Thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở theo Nghị quyết 11 và Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh, Phú Ninh đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng 8236 nhà xây mới, 614 nhà sửa chữa.

Xác định công tác hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, UBND huyện Phú Ninh đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương tích cực rà soát trường hợp còn khó khăn về nhà ở để lên kế hoạch hỗ trợ.

Cùng với nguồn ngân sách của tỉnh và địa phương, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Công tác xây dựng và sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách trên địa bàn đã nhận được sự đồng thuận tích cực của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng.

Đã có nhiều hộ chính sách được tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ tiền sử dụng đất... với tinh thần tùy theo điều kiện và khả năng của địa phương nhằm đạt mục tiêu chung là phấn đấu mức sống của người có công với cách mạng ngang bằng mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết 11 và Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự tri ân đối với những người có công với cách mạng.

Đến nay nhiều gia đình chính sách đã được đầu tư nâng cấp nhà ở ổn định. Đây cũng là niềm động viên, khích lệ tinh thần giúp đối tượng chính sách, người có công và gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại cuộc làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các Nghị quyết 11 và 15 của HĐND tỉnh, UBND huyện Phú Ninh cho biết, số lượng nhà còn lại theo nghị quyết chưa được cấp kinh phí là 223 nhà (102 nhà xây mới, 121 nhà sửa chữa), với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong năm 2022 và năm 2023, do nhu cầu cần cải thiện nhà ở nên nhiều trường hợp gia đình chính sách trong diện hỗ trợ nhưng chưa được cấp kinh phí đã vay mượn để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (xây mới 73 nhà, sửa chữa 37 nhà), do đó ngân sách tỉnh cần bổ sung gần 3,3 tỷ đồng hỗ trợ những trường hợp này.

UBND huyện Phú Ninh đề nghị UBND tỉnh xem xét tiếp tục hỗ trợ kinh phí để hoàn thành hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh. Đồng thời tiếp tục trình HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về hỗ trợ nhà ở người có công trong giai đoạn tiếp theo sau Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh.

TAGS