Hỗ trợ người dân gặp khó do Covid-19

VIỆT QUANG |

Huyện Thăng Bình đang khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Người dân huyện Thăng Bình mong chờ hỗ trợ do tác động xấu của dịch bệnh Covid-19. Ảnh: VIỆT QUANG
Người dân huyện Thăng Bình mong chờ hỗ trợ do tác động xấu của dịch bệnh Covid-19. Ảnh: VIỆT QUANG

Qua rà soát, đến nay kết quả sơ bộ xã Bình Minh có 247 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 149 đối tượng người có công cách mạng và 392 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19.

Ông Nguyễn Tấn Quất - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, địa phương đã gửi báo cáo đến Phòng LĐ-TB-XH huyện Thăng Bình để ngành chức năng tham mưu UBND huyện hỗ trợ. Xã đang tiếp tục rà soát những người lao động tự do để gửi thông báo đến huyện.

Theo UBND xã Bình Minh, gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng là khoản ngân sách lớn, mang tính cấp bách dành cho người dân và doanh nghiệp, giúp chia sẻ bớt gánh nặng khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Gói hỗ trợ toàn diện này đã thể hiện chủ trương nhân văn của Đảng, vai trò của Nhà nước luôn quan tâm chăm lo tới đời sống của người dân. “UBND xã đã và đang nỗ lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, để người dân trên địa bàn thụ hưởng chính sách đúng đối tượng” - ông Nguyễn Tấn Quất nói.

Bà Võ Thị Ngọc Ánh - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Thăng Bình cho biết, quan điểm của ngành chức năng là tham mưu UBND huyện đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách và cũng không để sót đối tượng. Đến nay, 22 xã, thị trấn đã gửi báo cáo, Phòng LĐ-TB&XH đang kiểm soát để lọc các đối tượng thụ hưởng dựa trên hệ thống phần mềm.

“Trách nhiệm kiểm soát lần thứ nhất thuộc về UBND các xã, thị trấn. Ở cấp xã, thị trấn, cán bộ nắm rõ đối tượng quản lý, đối tượng nào đã chuyển đi còn chúng tôi căn cứ vào danh sách UBND các xã, thị trấn gửi lên để chấm trùng lại” - bà Võ Thị Ngọc Ánh nói.

Về chi trả, Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết, sau khi trình UBND huyện ký quyết định phê duyệt, sẽ tiến hành chi trả, dự kiến từ ngày 11.5 đến ngày 15.5 là hết hạn đối với 3 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng; hộ nghèo và cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội. Phòng LĐ-TB&XH huyện đã ký hợp đồng với ngành bưu điện chi trả cho nhóm người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; còn hộ nghèo, cận nghèo thì UBND xã, thị trấn thực hiện. Đối với nhóm đối tượng người lao động, ngày 7.5, Phòng LĐ-TB&XH mời đại diện Sở LĐ-TB&XH về hướng dẫn tập huấn cho cán bộ xã. UBND xã có vướng mắc gì thì đại diện Sở LĐ-TB&XH sẽ hướng dẫn trực tiếp.

UBND huyện Thăng Bình cho biết, không phải cứ người dân nào mất việc làm, mất thu nhập đều được hỗ trợ, mà chủ yếu hỗ trợ trên nguyên tắc là những người lao động bị mất việc làm, người dân bị mất sinh kế có mức sống và thu nhập dưới mức tối thiểu. Bên cạnh quy định đúng, minh bạch cần khẩn trương thực hiện, không để chính sách đưa ra rồi chậm trễ vì người dân đang rất mong chờ, cần phải hỗ trợ ngay.

TAGS