Hỗ trợ xây dựng 26.935 nhà ở cho người có công với cách mạng

D.LỆ |

Chiều qua 9.9, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Xây dựng về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công (NCC) cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, đến tháng 8.2019, toàn tỉnh có 26.935 nhà ở cho NCC được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 728 tỷ đồng (xây mới 7.548 nhà, sửa chữa 19.387 nhà). Những NCC có nhà ở bị hư hỏng chưa có điều kiện cải thiện đã được hỗ trợ, kết hợp với nguồn kinh phí của cá nhân, sự hỗ trợ gia đình tộc họ để xây dựng, cải tạo nhà ở được khang trang, an toàn. Tuy nhiên, do số lượng NCC thuộc diện được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh còn rất lớn, nên việc phát sinh mới có nhu cầu cần cải thiện nhà ở phải được tiếp tục quan tâm trong thời gian đến. Giai đoạn 2019 - 2021, toàn tỉnh có 11.834 gia đình cần được hỗ trợ nhà ở, với kinh phí hơn 307 tỷ đồng, trong đó ngân sách 261 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện khoảng 46 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các cơ quan liên quan đã bàn giải pháp, phân kỳ đầu tư theo từng năm để phấn đấu đến năm 2021 Quảng Nam hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC với cách mạng theo tinh thần Nghị quyết 63/2017 và Nghị quyết 64/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với NCC theo Quyết định 22.

TAGS