Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn ngôi Pháp chủ Giáo hội Phật giáo

P.V |

(QNO) - Ngày 29/11, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ khóa VIII đã được suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Đại hội tiến hành nghi thức Phật giáo suy tôn Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: vov.vn
Đại hội tiến hành nghi thức Phật giáo suy tôn Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: vov.vn

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX hôm nay bước vào ngày làm việc chính thức thứ hai, biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư; suy tôn Đức Pháp chủ và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự và các chức danh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Đại hội thực hiện nghi thức tấn phong 3.342 tăng, ni lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư; trong đó tấn phong 268 Hòa thượng, 1.102 Thượng tọa, 391 Ni trưởng, 1.581 Ni sư.

Đại hội đã thống nhất suy tôn 112 ủy viên Hội đồng Chứng minh và suy cử 235 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ủy viên Hội đồng Chứng minh đã thống nhất suy tôn 30 ủy viên tham gia Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Hội đồng suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ khóa VIII, lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027), suy tôn 11 Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Trị sự, các ủy viên đã thống nhất suy cử 65 ủy viên tham gia Ban thường trực Hội đồng Trị sự.

Hội đồng tái suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2022 - 2027), suy cử 21 Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, thế danh Ngô Văn Giáo, sinh năm 1938 tại Củ Chi, TP.HCM. Hòa thượng xuất gia năm 10 tuổi tại tổ đình Huê Nghiêm (Thủ Đức, TP.HCM), thọ giới Tỳ - kheo năm 1960. Năm 1981, Hòa thượng được suy cử ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Trí Quảng đã được suy cử ngôi vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, suy tôn Phó Pháp chủ, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong lời đạo từ gửi tới đại biểu dự Đại hội và tăng, ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, Đệ tứ Pháp chủ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng kỳ vọng tăng, ni, Phật tử trong Đại hội có trách nhiệm tiếp tục phát triển những điều tốt, khắc phục những điều chưa tốt để trở thành nhân tố tốt trong Giáo hội, trong xã hội, từ đó phát hiện thêm những nhân tài trong Phật giáo để đề đạt vào chức danh của Giáo hội từ trung ương đến địa phương, chung sức xây dựng Giáo hội tốt đẹp hơn.

TAGS