Hoàn thành đại hội đại biểu hội nông dân cấp huyện trong quý II/2023

HOÀI THẢO |

(QNO) - Tính đến ngày 16/2/2023, 35/240 hội nông dân cấp xã đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó có 18 đơn vị đại hội điểm. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành đại hội hội nông dân cấp cơ sở trong tháng 3/2023.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở vừa qua diễn ra thuận lợi, nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy và hội cấp trên. Hội nông dân cơ sở được bố trí kinh phí đảm bảo công tác tổ chức đại hội diễn ra trang trọng, thành công. Nhiều đơn vị còn lồng ghép tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm nông nghiệp và chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng.

Theo kế hoạch, đại hội điểm hội nông dân cấp huyện diễn ra trong tháng 4/2023 tại Đại Lộc; thời gian hoàn thành đại hội đại biểu hội nông dân cấp huyện trong quý II/2023, tiến đến Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) trong quý III/2023.

TAGS