Hội An phấn đấu trồng mới 25.000 cây xanh

M.LỆ |

Triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch trồng mới 25.000 cây xanh phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của địa phương.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, TP.Hội An sẽ trồng mới 25.000 cây xanh, trong đó 5.000 cây xanh được trồng mới ở các đường phố, công viên, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và 20.000 cây trồng mới dọc các tuyến đường ngang ven biển, nội đồng, đất ngập nước ven sông, ven biển.

TAGS