Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Điện Bàn tổ chức chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"

HUYỀN CHI |

Ngày 20.10, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Điện Bàn tổ chức chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và trao học bổng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 

Đã có 588 phần quà (300 nghìn đồng/suất) trao hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó khăn trên địa bàn thị xã; ngoài ra, với 75 triệu đồng vận động được, hội trao học bổng hỗ trợ 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (500 nghìn đồng/suất) và trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững.

TAGS