Hôm nay 1/3, Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử

P.V |

(QNO) - Từ hôm nay 1/3, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo Luật Xuất, nhập cảnh.

 
Hộ chiếu công dân Việt Nam 

Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc phải đổi sang hộ chiếu có gắn chip điện tử.

Hiện nay, trên thế giới có trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu điện tử. Ngoài lưu trữ được nhiều thông tin hơn, giúp việc nhận dạng một người chính xác hơn, hộ chiếu gắn chip điện tử có tính bảo mật thông tin cao, bảo vệ người dân trước nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân.

TAGS