Hơn 1,1 tỷ đồng viện trợ 1.987 áo khoác cho người dân Phú Ninh, Tiên Phước

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ 1.987 áo khoác do Tổ chức Children’s Hope In Action (CHIA) tài trợ cho người dân Phú Ninh, Tiên Phước.

Đây là khoản viện trợ phi dự án, thực hiện từ nay đến tháng 6.2022. UBND tỉnh giao Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh làm chủ khoản viện trợ.

Dự án sẽ hỗ trợ 1.987 áo khoác cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Ninh và Tiên Phước với tổng vốn viện trợ không hoàn lại hơn 1,1 tỷ đồng, tương đương 49,3 nghìn USD.

TAGS