Hơn 5,8 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 21/12, UBND tỉnh quyết định cấp hơn 5,8 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội năm 2022.

Cụ thể, cấp cho UBND huyện Đông Giang gần 1,5 tỷ đồng; UBND huyện Bắc Trà My hơn 1,34 tỷ đồng; UBND huyện Nam Trà My hơn 1 tỷ đồng; UBND huyện Tây Giang 1 tỷ đồng, UBND huyện Phước Sơn 820 triệu đồng; UBND huyện Phú Ninh 147 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn đảm bảo xã hội chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022.

Theo quy định tại Thông tư số 190 (ngày 11/12/2014) của Bộ Tài chính về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện. Mức hỗ trợ tiền điện cho sinh hoạt hằng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1.

TAGS